КАР’ЄРИ КРИВОРІЖЖЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІСТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
У статті досліджено історію розвитку кар’єрів Криворіжжя. Унікальна територія, яка має потужність покладів залізної руди 18 млрд тонн, що розмістилася в Україні, на місці Криворізького залізнорудного басейну сформувалась Криворізька ландшафтно-техногенна система. Зазначено, що Криворіжжя це унікальна територія, яка поєдную в собі повний обрис антропогенного ландшафту, гірничодобувна промисловість за невеликий проміжок часу збільшила площі кар’єрів та відвілів, які посідають головне місце у ландшафтній структурі Криворіжжя. The article examines the history of the development of quarries in Kryvyi Rih. A unique territory with a capacity of 18 billion tons of iron ore deposits located in Ukraine, the Kryvorizka landscape and man-made system was formed at the site of the Kryvorizka iron ore basin. It is noted that Kryvorizhia is a unique territory that combines the full outline of the anthropogenic landscape, the mining industry in a short period of time increased the area of quarries and branches, which occupy the main place in the landscape structure of Kryvorizhia.
Опис
Ключові слова
антропогенний ландшафт, гірничодобувна промисловість, кар’єри, відвали, Криворіжжя, anthropogenic landscape, mining industry, quarries, dumps, Kryvorizhye
Цитування
Коптєва Т. С. Кар’єри Криворіжжя: історія розвитку та сучасність / Т. С. Коптєва // Сучасні проблеми розвитку природничої географії України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (з міжнар. участю), Вінниця, 27–28 трав. 2020 р. – Вінниця, 2020. – С. 53–56.