ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СХИЛЯННЯ ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджуються основні етапи розвитку законодавства, що регламентувало кримінальну відповідальність за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. В статье исследуются основные этапы развития законодательства, которое регламентировало уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. The main stages of the development oflegislation that regulated criminal responsibility for inclining to the use of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues are studied.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, історико-правовий аналіз, кримінальна відповідальність, наркотичні речовини, уголовное право, историко-правовой анализ, уголовная ответственность, наркотические вещества, criminal law, historical and legal analysis, criminal responsibility, narcotic substances
Цитування
Доля Р. В. Історико-правовий аналіз етапів розвитку кримінальної відповідальності за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Р. В. Доля // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 26.– С. 97–101.