Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1283
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАХОДІВ В ШКОЛАХ З МЕТОЮ ПРИЩЕПЛЕННЯ ГІДНОСТІ, МИРУ ТА СОЦІАЛЬНОГО КОНСЕНСУСУ
Other Titles: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ШКОЛАХ С ЦЕЛЬЮ ПРИВИТИЯ ДОСТОИНСТВА, МИРА И СОЦИАЛЬНОГО КОНСЕНСУСА
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE ORGANIZATION OF OPTIONAL ACTIVITIES IN SCHOOLS FOR THE PROMOTION OF DIGNITY, PEACE AND SOCIAL CONSENSUS
Authors: Трубавіна, І. М.
Юр'єва, К. А.
Михайленко, О. Л.
Keywords: загальноосвітні навчальні заклади
гуманітарна криза на Сході України
формування толерантності
формування культури миру
національно-патріотичне виховання
психологічна робота
соціально-педагогічна робота
внутрішньо переміщені особи
общеобразовательные учебные заведения
гуманитарный кризис на Востоке Украины
формирование толерантности
формирование культуры мира
национально-патриотическое воспитание
психологическая работа
социально-педагогическая работа
внутренне перемещенные лица
general educational institutions
humanitarian crisis in the East of Ukraine
formation of tolerance
formation of a culture of peace
national patriotic education
psychological work
social and pedagogical work
internally displaced persons
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ «Планета-Прінт»
Citation: Трубавіна І. М. Методичні рекомендації до організація факультативних заходів в школах з метою прищеплення гідності, миру та соціального консенсусу / І. М. Трубавіна, К. А. Юр'єва, О. Л. Михайленко. – Харків ; Бердянськ : Планета-Прінт, 2017. – 48 с.
Abstract: Методичні рекомендації призначені для соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів м. Бердянська. Вони детально розкривають проблеми дітей з числа ВПО, проблеми дітей воїнів АТО, особливості їх поведінки, проблеми соціалізації дітей шкільного віку в ЗНЗ в умовах гуманітарної кризи внаслідок військового конфлікту на Сході України. Автори розкривають зміст роботи шкільного психолога, соціального педагога, класного керівника щодо рішення проблем дітей, теоретичні основи формування толерантності і культури миру, практичні аспекти цієї роботи –факультативні заходи для дітей, інноваційні виховні години, роботу з батьками дітей. Методические рекомендации предназначены для социальных педагогов общеобразовательных учебных заведений г. Бердянска. Они подробно раскрывают проблемы детей из числа ВПО, проблемы детей воинов АТО, особенности их поведения, проблемы социализации детей школьного возраста в ОУЗ в условиях гуманитарного кризиса в результате военного конфликта на Востоке Украины. Авторы раскрывают содержание работы школьного психолога, социального педагога, классного руководителя по решению проблем детей, теоретические основы формирования толерантности и культуры мира, практические аспекты работы факультативные мероприятия для детей, инновационные воспитательные часы, работу с родителями детей.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1283
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трубавіна І. М., Юр'єва К. А., Михайленко О. Л.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.