МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАХОДІВ В ШКОЛАХ З МЕТОЮ ПРИЩЕПЛЕННЯ ГІДНОСТІ, МИРУ ТА СОЦІАЛЬНОГО КОНСЕНСУСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Прінт»
Анотація
Методичні рекомендації призначені для соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів м. Бердянська. Вони детально розкривають проблеми дітей з числа ВПО, проблеми дітей воїнів АТО, особливості їх поведінки, проблеми соціалізації дітей шкільного віку в ЗНЗ в умовах гуманітарної кризи внаслідок військового конфлікту на Сході України. Автори розкривають зміст роботи шкільного психолога, соціального педагога, класного керівника щодо рішення проблем дітей, теоретичні основи формування толерантності і культури миру, практичні аспекти цієї роботи –факультативні заходи для дітей, інноваційні виховні години, роботу з батьками дітей. Методические рекомендации предназначены для социальных педагогов общеобразовательных учебных заведений г. Бердянска. Они подробно раскрывают проблемы детей из числа ВПО, проблемы детей воинов АТО, особенности их поведения, проблемы социализации детей школьного возраста в ОУЗ в условиях гуманитарного кризиса в результате военного конфликта на Востоке Украины. Авторы раскрывают содержание работы школьного психолога, социального педагога, классного руководителя по решению проблем детей, теоретические основы формирования толерантности и культуры мира, практические аспекты работы факультативные мероприятия для детей, инновационные воспитательные часы, работу с родителями детей.
Опис
Ключові слова
загальноосвітні навчальні заклади, гуманітарна криза на Сході України, формування толерантності, формування культури миру, національно-патріотичне виховання, психологічна робота, соціально-педагогічна робота, внутрішньо переміщені особи, общеобразовательные учебные заведения, гуманитарный кризис на Востоке Украины, формирование толерантности, формирование культуры мира, национально-патриотическое воспитание, психологическая работа, социально-педагогическая работа, внутренне перемещенные лица, general educational institutions, humanitarian crisis in the East of Ukraine, formation of tolerance, formation of a culture of peace, national patriotic education, psychological work, social and pedagogical work, internally displaced persons
Цитування
Трубавіна І. М. Методичні рекомендації до організація факультативних заходів в школах з метою прищеплення гідності, миру та соціального консенсусу / І. М. Трубавіна, К. А. Юр'єва, О. Л. Михайленко. – Харків ; Бердянськ : Планета-Прінт, 2017. – 48 с.