Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1278
Title: Обставини, що виключають можливість застосування кримінальної відповідальності
Other Titles: Обстоятельства, исключающие возможность применения уголовной ответственности
Authors: Ященко, А. М.
Keywords: кримінальне право
заходи кримінально-правового характеру
кримінально-правові заборони
кримінальна відповідальність
уголовное право
меры уголовно-правового характера
уголовно-правовые запреты
уголовная ответственность
criminal law
criminal measures
criminal prohibitions
criminal liability
Issue Date: 9-Dec-2016
Publisher: Кафедра кримінального права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Івано-Франківськ
Citation: Ященко А. М. Обставини, що виключають можливість застосування кримінальної відповідальності / А. М. Ященко // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 груд. 2016 р., Івано-Франківськ ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника» ; кафед. криміналь. права навч.-наук. ін.-ту ; Навч.-наук. лаборат. дослідж. політ. в сфері боротьб. зі злочинн. наук.-дослід. ін-ту вивч. пробл. злочинн. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрНУ ; СБУ ; Львівськ. форум з кримін. юстиц.; Івано-Франк. осеред. Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Івано-Франковськ, 2017. – С. 140–145.
Abstract: У статті розглянуто, що у процесі правозастосовної діяльності, на її окремих стадіях і етапах, можуть виникнути ситуації, в яких унеможливлюється застосування кримінальної відповідальності. Їх виникнення пов’язано з констатацією відповідних обставин, які можуть бути охарактеризовані за різними ознаками і іменуватися у загальному вигляді як обставини, що виключають застосування кримінальної відповідальності. Юридична природа цих обставин може стати предметом подальших наукових розвідок. В статье рассмотрено, что в процессе правоприменительной деятельности, на ее отдельных стадиях и этапах, могут возникнуть ситуации, в которых исключается применение уголовной ответственности. Их возникновение связано с констатацией соответствующих обстоятельств, которые могут быть охарактеризованы по различным признакам и именоваться в общем виде как обстоятельства, исключающие применение уголовной ответственности. Юридическая природа этих обстоятельств может стать предметом дальнейших научных исследований.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1278
Appears in Collections:Кафедра кримінально-правових дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ященко А. М. .pdf205.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.