Intercultural Communication: Linguodidactic Aspects of Teacher Training Process

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
This study is devoted to the problem of communication. It concerns the educational sphere, as it is intended to ensure comprehensive preparation of a person for modern life in the world of various connections and communicative possibilities of social relations. Це дослідження присвячене проблемі комунікації. Воно стосується освітньої сфери, оскільки вона покликана забезпечити всебічну підготовку людини до сучасного життя у світі різноманітних зв'язків і комунікативних можливостей суспільних відносин.
Опис
Ключові слова
communication, educational sphere, communicative possibilities, social relations, intercultural communicative competence, professional training, спілкування, освітня сфера, комунікативні можливості, соціальні відносини, міжкультурна комунікативна компетентність, професійна підготовка
Цитування
Shevchenko A. G. Intercultural Communication: Linguodidactic Aspects of Teacher Training Process / A. G. Shevchenko // На перетині культур: сучасні тенденції в міжнародній комунікації : тези доп. Міжнар. наук.-практ. дистант. конф., Харків, 28 квіт. 2023 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2023. – С. 156–159.