ОСОБЛИВОСТІ УРАХУВАННЯ МІГРАЦІЙ У ПРОГНОЗАХ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено теоретичні проблеми прогнозування трудового потенціалу населення та особливості прогнозних гіпотез щодо міграційних переміщень. Наведено аналіз міграційної рухливості трудового потенціалу населення на прикладі Харківської області. В статье освещены теоретические проблемы прогнозирования трудового потенциала населения и особенности прогнозных гипотез относительно миграционных перемещений. приведен анализ миграционной подвижности трудового потенциала населения на примере Харьковской области. The work is illustrated theoretical problems in area of characteristics of population’s labor potential that deal with specificity of migrations. The article analyzed migrations of populations labor potential іn Kharkiv region.
Опис
Ключові слова
прогноз населення, трудовий потенціал, міграції населення, прогноз населения, трудовой потенциал, миграции населения, population projection, labour potential, migration of population
Цитування
Муромцева Ю. І. Особливості урахування міграцій у прогнозах трудового потенціалу / Ю. І. Муромцева // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Економіка / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2006. – Вип. 6. – С. 35–37.