РОК-Н-РОЛ ЯК ВИЯВ «ЗАХІДНОЇ» САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ В 1960–1980-Х РОКАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено причини та особливості популярності рок-культури у радянської молоді. Виникнення рок-н-ролу пов'язують з ім’ям співака Елвіса Преслі. З Америки рок-н-рол потрапив до Європи. Початок історії вітчизняної рок-культури пов’язують з VI Всесвітнім фестивалем молоді та студентів, що проходив у Москві з 28 липня по 11 серпня 1957 р. Зазначено, що 1980-рр., незважаючи на масовану антирокову кампанію, яка починалася в країні, по праву можна назвати «золотими роками» рок-музики. На тлі заборон і часом прямого цькування музикантів і підтримуючих їх рок-журналістів відбувається справжній розквіт рок-руху. Захоплення рок-музикою прийняло масовий характер, особливо віддані фанати поголовно потрапляють в «чорні списки». Рок-життя звелася до квартирних концертів і, природно, активного звукозапису. Остаточна легалізація рок-музики відбувається в роки перебудови. The publication examines the reasons and features of the popularity of rock culture among Soviet youth. The emergence of rock and roll is associated with the name of the singer Elvis Presley. From America, rock and roll came to Europe. The beginning of the history of domestic rock culture is associated with the VI World Festival of Youth and Students, which took place in Moscow from July 28 to August 11, 1957. It is noted that in 1980, despite the massive anti-rock campaign that began in the country, right can be called the "golden years" of rock music. Against the backdrop of bans and sometimes direct harassment of musicians and rock journalists who support them, the real flowering of the rock movement is taking place. Passion for rock music has taken on a mass character, especially devoted fans are en masse in "black lists". Rock-life reduced to apartment concerts and, of course, active sound recording. The final legalization of rock music takes place during the years of perestroika.
Опис
Ключові слова
історія СРСР, рок-культура, рок-музика, магістерські роботи, history of the USSR, rock culture, rock music, master's theses
Цитування
Сєрік О. О. Рок-н-рол як вияв західної самоідентифікації радянської молоді в 1960–1980-х роках / О. О. Сєрік // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 188–193.