СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано забезпечення професійної орієнтації дітей з інтелектуальними порушеннями у спеціальній школі. Зазначено, що впровадження систематичної профорієнтаційної роботи посилює корекційну спрямованість трудової діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної школи, що сприяє їх подальшому власному професійному самовизначенню. Адже, саме зі школи діти повинні винести вміння витримувати трудове навантаження, доводити почату справу до кінця, повагу до роботи інших людей. А ці якості необхідні у будь-якій професії. The publication analyzes the provision of professional guidance for children with intellectual disabilities in a special school. It is noted that the introduction of systematic career guidance work strengthens the corrective orientation labor activity of students with intellectual disabilities in the conditions of a special school, which contributes to their further professional self-determination. After all, it is from school that children must learn the ability to withstand the workload, to bring the started work to the end, respect for other people's work. And these qualities are necessary in any profession.
Опис
Ключові слова
профорієнтаційна робота, інтелектуальні порушення, діти з особливими освітніми потребами, спеціальні школи, магістерські роботи, career guidance work, intellectual disabilities, children with special educational needs, special schools, master's theses
Цитування
Зубрилов А. В. Система забезпечення професійної орієнтації дітей з інтелектуальними порушеннями у спеціальній школі / А. В. Зубрилов // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 36–40.