ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ІГРАШОК ЗА МЕТОДИКОЮ КАРЛА ОРФА В СУЧАСНОМУ ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості використання музичних іграшок за методикою Карла Орфа в сучасному закладі дошкільної освіти. В основі його концепції покладено принципи доступності музичних творів для сприймання і виконання дошкільниками та відповідності емоційному і психологічному розвитку дітей. З метою реалізації зазначених принципів педагогом-музикантом було розроблено авторські музичні інструменти. Зазначено, що дитяче музикування за Орфом неможливе поза ігровою діяльністю. Наразі даний підхід продовжує ставити все більш популярним в усьому світі, тож широке коло орфпедагогів займаються виготовленням музичних іграшок. The publication examines the peculiarities of using musical toys according to Karl Orff's method in a modern preschool education institution. Its concept is based on the principles of accessibility of musical works for perception and performance by preschoolers and compliance with emotional and psychological development of children. In order to implement these principles, the teacher-musician developed original musical instruments. It is noted that children's music-making according to Orff is impossible outside of play activities. Currently this approach continues to become more and more popular all over the world, so a wide range of speech teachers are engaged in the production of musical toys.
Опис
Ключові слова
музичні іграшки, методика К. Орфа, ігрова діяльність, заклади дошкільної освіти, студентські роботи, musical toys, K. Orff's method, play activities, preschool education institutions, student works
Цитування
Савкуєва Д. Ю. Особливості використання музичних іграшок за методикою Карла Орфа в сучасному ЗДО / Д. Ю. Савкуєва, М. В. Кордубан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 296–297.