СТОРІТЕЛЛІНГ ПРИ ВИВЧЕНІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто метод «Сторітеллінг» при вивчені іноземної мови. «Сторітеллінг» (у перекладі з англійської story означає історія, а telling – розповідати) – це мистецтво захоплюючої розповіді та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну та пізнавальну сфери слухача. Зазначено, що що метод «Storytelling» є актуальним в період реформування освітнього простору. Він сприяє пробудженню в школярів інтересу до навчання, забезпечує спрямованість навчального процесу на використання набутих учнями знань, умінь, навичок не тільки в навчальних, а й у життєвих ситуаціях. The publication examines the "Storytelling" method when learning a foreign language. "Storytelling" (translated from English story means a story, and telling means to tell) is the art of an exciting story and using it to convey the necessary information in order to influence the listener's emotional, motivational and cognitive spheres. It is noted that the "Storytelling" method is relevant in the period of reforming the educational space. It contributes to the awakening of schoolchildren's interest in learning, ensures the focus of the educational process on the use of the knowledge, skills, and abilities acquired by students not only in educational, but also in life situations.
Опис
Ключові слова
вивчення англійської мови, освітній процес, метод «Сторітеллінг», студентські роботи, learning English, educational process, «Storytelling» method, student works
Цитування
Макітренко К. О. Сторітеллінг при вивчені іноземної мови / К. О. Макітренко, О. І. Башкір // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 201–203.