Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1251
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯщенко, А. М.-
dc.date.accessioned2018-03-16T12:12:07Z-
dc.date.available2018-03-16T12:12:07Z-
dc.date.issued2017-06-08-
dc.identifier.citationЯщенко А. М. Штраф і конфіскація майна як покарання та заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб / А. М. Ященко // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 черв. 2017 р., Івано-Франківськ ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника» ; кафед. криміналь. права навч.-наук. ін.-ту ; Навч.-наук. лаборат. дослідж. політ. в сфері боротьб. зі злочинн. наук.-дослід. ін-ту вивч. пробл. злочинн. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрНУ ; СБУ ; Львівськ. форум з кримін. юстиц.; Ів.-Франк. осеред. Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Івано-Франковськ, 2017. – С. 123–126.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1251-
dc.description.abstractУ статті визначено, що у вітчизняному кримінальному законодавстві України регламентовані подібні за назвою, але різні за своїми змістовними ознаками правові явища: штраф і конфіскація майна як покарання та як заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. В статье определено, что в отечественном уголовном законодательстве Украины регламентированы подобные по названию, но различные по своим содержательным признакам правовые явления: штраф и конфискация имущества как наказание и как меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКафедра кримінального права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Івано-Франківськuk_UA.UTF-8
dc.subjectкримінальне правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectюридичні особиuk_UA.UTF-8
dc.subjectштрафиuk_UA.UTF-8
dc.subjectконфіскація майнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпокаранняuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаходи кримінально-правового характеруuk_UA.UTF-8
dc.subjectуголовное правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectюридические лицаuk_UA.UTF-8
dc.subjectштрафыuk_UA.UTF-8
dc.subjectконфискация имуществаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаказаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectмеры уголовно-правового характераuk_UA.UTF-8
dc.subjectcriminal lawuk_UA.UTF-8
dc.subjecta legal entityuk_UA.UTF-8
dc.subjectfinesuk_UA.UTF-8
dc.subjectconfiscation of propertyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpunishmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectcriminal measuresuk_UA.UTF-8
dc.titleШтраф і конфіскація майна як покарання та заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осібuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeШтраф и конфискация имущества как наказание и меры уголовно-правового характера в отношении юридических лицuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра кримінально-правових дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ященко А. М. .pdf220.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.