Штраф і конфіскація майна як покарання та заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кафедра кримінального права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Івано-Франківськ
Анотація
У статті визначено, що у вітчизняному кримінальному законодавстві України регламентовані подібні за назвою, але різні за своїми змістовними ознаками правові явища: штраф і конфіскація майна як покарання та як заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. В статье определено, что в отечественном уголовном законодательстве Украины регламентированы подобные по названию, но различные по своим содержательным признакам правовые явления: штраф и конфискация имущества как наказание и как меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, юридичні особи, штрафи, конфіскація майна, покарання, заходи кримінально-правового характеру, уголовное право, юридические лица, штрафы, конфискация имущества, наказание, меры уголовно-правового характера, criminal law, a legal entity, fines, confiscation of property, punishment, criminal measures
Цитування
Ященко А. М. Штраф і конфіскація майна як покарання та заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб / А. М. Ященко // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 черв. 2017 р., Івано-Франківськ ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника» ; кафед. криміналь. права навч.-наук. ін.-ту ; Навч.-наук. лаборат. дослідж. політ. в сфері боротьб. зі злочинн. наук.-дослід. ін-ту вивч. пробл. злочинн. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрНУ ; СБУ ; Львівськ. форум з кримін. юстиц.; Ів.-Франк. осеред. Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Івано-Франковськ, 2017. – С. 123–126.