ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний університет
Анотація
Були досліджені дані про використання шкідливих речовин студентами педагогічного університету. Були запропоновані шляхи для подолання кризових явищ, використовуючи технології охорони здоров'я. Были исследованы данные об использовании вредных веществ студентами педагогического университета. Были предложены пути для преодоления кризисных явлений, используя здоровьесберегающие технологии.
Опис
Ключові слова
студенти, стан здоров'я студентської молоді, вплив шкідливих речовин, валеологічна культура, студенты, состояние здоровья студенческой молодежи, влияние вредных веществ, валеологическая культура, the students, the state of health of students, influence of harmful substances, valeological culture
Цитування
Галій А. І. Вплив шкідливих речовин на стан здоров'я студентської молоді / А. І. Галій // Здоров’я людини: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Мед. ін-ту Сум. держ. ун-ту, м. Суми, 17–19 жовт. 2017 р. / за заг. ред. О. О. Єжової. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 229–231.