СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН В ШАХТАХ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПОРІВНЯННЯ З КРАЇНАМИ СВІТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено сучасний рівень видобутку корисних копален в шахтах України. Гірничодобувна промисловість є одним із значних джерел прибутку в світі, оскільки її зростання часто регулює потенціал отримання ресурсів та економічне зростання країн. Виходячи з різних характеристик видобутку корисних копалин, цю галузь можна класифікувати як геофізичну промисловість або хімічну промисловість. Однак, не зважаючи на те, що гірничодобувна промисловість є менш різноманітною та малою промисловістю, розуміння ініціатив щодо поводження з відходами або пошукових ініціатив з метою мінімізації відходів, що утворюються внаслідок видобутку корисних копалин, є необхідним для вирішення будь-яких техногенних катастроф або захисту навколишнього середовища. Зазначено, що видобуток корисних копалин в шахтах України відбувається на активному рівні, але внаслідок військових дій на території України велика кількість шахт припинили своє функціонування, особливо східні області, тому, нажаль, близько 5 років показники видобутку корисних копалин в рази будуть зменшені ніж в 2021 році. The publication examines the current level of mineral extraction in the mines of Ukraine. The mining industry is one of the world's significant sources of income, as its growth often regulates the resource potential and economic growth of countries. Based on various characteristics of production minerals, this industry can be classified as a geophysical industry or a chemical industry. However, despite the mining industry being a less diverse and small-scale industry, understanding waste management initiatives or sourcing initiatives with with the goal of minimizing waste generated as a result of mineral extraction, is necessary to solve any man-made disasters or protect the environment. It is noted that the extraction of minerals in the mines of Ukraine takes place at an active level, but as a result of military operations on the territory of Ukraine, a large number of mines have stopped their operation, especially in the eastern regions, therefore Unfortunately, in about 5 years, mineral extraction indicators will be several times lower than in 2021.
Опис
Ключові слова
корисні копалини, гірничодобувна промисловість, minerals, mining industry
Цитування
Скорогод О. В. Сучасний рівень видобутку корисних копален в шахтах України та його порівняння з країнами світу / О. В. Скорогод // Географія та туризм : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. – 1 берез. 2023 р. / Харк. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2023. – С. 271–275.