ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний університет
Анотація
Вивчено теоретичні особливості підготовки майбутніх учителів до сфери охорони здоров'я. Обговорюються критерії готовності майбутніх вчителів до роботи в галузі охорони здоров'я. Изучены теоретические особенности подготовки будущих учителей к медико-санитарной деятельности. Обсуждаются критерии готовности будущих учителей к работе в области здравоохранения.The theoretical features of the training of future teachers in the field of public health have been studied. Criteria for the readiness of future teachers to work in the field of health are discussed.
Опис
Ключові слова
здоров’язбережувальна діяльність, майбутні вчителі, критерії очікування, здоровьесохраняющая деятельность, будущие учителя, критерии ожидания, health-preserving activity, future teachers, expectations criteria
Цитування
Щербак, І. Підготовка майбутніх учителів до здоров'язбережувальної діяльності / І. Щербак // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Мед. ін-ту Сум. держ. ун-ту, м. Суми 17–19 жовт. 2017 р. / за заг. ред. О. О. Єжової. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 156–157.