Освітні та виховні ідеї Т. Г. Шевченка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто педагогічні погляди Т. Г. Шевченка. Висловлені Т. Г. Шевченком думки про виховання та ідеї народної грамотності, роль сім’ї, матері у вихованні дітей, жіночої освіти, вимоги до професії педагога, участь у створенні підручників є доказом його відданості справі народної освіти. Зазначено, що проблеми сімейного виховання бентежили поета. Він вважав, що сім’я – це запорука щасливого успішного життя кожної дитини. The publication examines the pedagogical views of T. G. Shevchenko. Thoughts expressed by T. G. Shevchenko about education and ideas of national literacy, the role of the family, mother in raising children, women’s education, requirements for the profession of a teacher, participation in creation of textbooks is proof of his dedication to public education. It is noted that the problems of family upbringing confused the poet. He believed that the family is the key to a happy and successful life for every child.
Опис
Ключові слова
педагогічні погляди, історія педагогічної думки, Шевченко Т. Г., магістерські роботи, pedagogical views, history of pedagogical thought, T. G. Shevchenko, master's theses
Цитування
Шевцова І. Освітні та виховні ідеї Т. Г. Шевченка / І. Шевцова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 84.