Педагогічна спадщина Х. Алчевської

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто педагогічну спадщину Х. Алчевської. Серед тих, чиє життя та діяльність є предметом гордості для наших земляків, нашою культурною спадщиною, гідне місце займає Христина Данилівна Алчевська (1841-1920) – вчитель, прогресивний діяч народної освіти, організатор та керівниця недільних шкіл. Зазначено, що вся діяльність Х. Д. Алчевської була прикладом самовідданої віддачі своєму народу. А сучасники вважають, що саме Х. Д. Алчевська змогла створити основу для наступного розвитку народної освіти в країні. The publication examines the pedagogical heritage of H. Alchevska. Khrystyna Danylivna Alchevska (1841-1920) - a teacher, progressive activist of public education, organizer and head of Sunday schools, takes a worthy place among those whose life and activities are a matter of pride for our compatriots, our cultural heritage. It is noted that the entire activity of Kh. D. Alchevska was an example of selfless devotion to her people. And contemporaries believe that it was Kh. D. Alchevska who was able to create the basis for the further development of public education in the country.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, Алчевська Х. Д., історія педагогіки, магістерські роботи, pedagogical heritage, Kh. D. Alchevska, history of pedagogy, master's theses
Цитування
Ковальчук І. Педагогічна спадщина Х. Алчевської / І. Ковальчук // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 73.