ФАУНІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КОМАХ ТА КЛІЩІВ - ШКІДНИКІВ ХАРЧОВИХ ЗАПАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено фауністичний комплекс шкідливих комах і кліщів харчових запасів у мешканців м. Харкова, які проживають у різних типах житла (висотні багатоквартирні будинки, приватні будинки) у період 2020–2023 рр. В результаті досліджень було виявлено 18 видів шкідників харчових запасів, які відносяться до різних систематичних груп. Фауністичний комплекс шкідників харчових запасів представлено у таблиці. The publication examines the faunal complex of harmful insects and mites in the food supply of residents of Kharkiv, who live in different types of housing (high-rise apartment buildings, private houses) in the period 2020–2023. As a result of the research, 18 types of food pests were identified stocks belonging to different systematic groups. The faunal complex of pests of food supplies is presented in the table.
Опис
Ключові слова
ентомофауна, комахи-шкідники, продукти харчування, entomofauna, insect pests, food products
Цитування
Сіліна А. С. Фауністичний комплекс комах та кліщів – шкідників харчових запасів / А. С. Сіліна, О. Ю. Мухіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 379–383.