ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Аналізується зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з батьками ВІЛ-інфікованих неповнолітніх у спеціальних закладах. Анализируется содержание подготовки будущих социальных педагогов к работе с родителями ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних в специальных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, робота з батьками, ВІЛ-інфіковані, неповнолітні, магістерські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, работа с родителями, ВИЧ-инфицированные, несовершеннолетние, магистерские работы, social pedagogy, training of social educators, work with parents, HIV-infected, minors, master's work
Цитування
Фесенко Л. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з батьками ВІЛ-інфікованих неповнолітніх у спеціальних закладах / Л. О. Фесенко // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 135–136.