Дослідження стану серцево-судинної системи студентів за пробою С. П. Лєтунова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК)
Анотація
Досліджено функціональну активність серцево-судинної системи студентів-спортсменів та нетренованих осіб. Виявлено 100% нормотонічну реакцію у юнаків-спортсменів та гіпотонічну реакцію у 27% юнаків, які не займаються спортом. Исследовано функциональную активность сердечно-сосудистой системы студентов-спортсменов и нетренированных лиц. Выявлено 100% нормотонический реакцию у юношей-спортсменов и гипотоническую реакцию у 27% юношей, не занимающихся спортом. The functional activity of the cardiovascular system of student athletes and untrained persons has been studied. A 100% normotonic reaction in young athletes and a hypotonic reaction in 27% of young men not engaged in sports was revealed.
Опис
Ключові слова
серцево-судинна система, проба С. П. Лєтунова, фізичне навантаження, адаптація, сердечно-сосудистая система, проба С. П. Летунова, физическая нагрузка, адаптация, the cardiovascular system, S. P. Letunov's test, exercise stress, adaptation
Цитування
Мамотенко А. В. Дослідження стану серцево-судинної системи студентів за пробою С. П. Лєтунова / А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко // Фізична культура, спорт та здоров’я : XVII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 7–8 груд. 2017 р. / Харк. держ. акад. фіз. культури. – Харків : ХДАФК, 2017. – С. 275–278.