КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено корекцію емоційної сфери молодших школярів з інтелектуальними порушеннями засобами арт-терапії. Зазначено, що в процесі творчості дитина матеріалізує свої емоції у малюнку, у створенні паперового виробу тощо. Арт-терапевтичні засоби у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями дають змогу вільного самовираження й самопізнання, що дозволяє педагогам оцінити емоційний стан, провести зіставлення. Арт-терапевтичні технології доцільно застосовувати в комплексі навчання, соціалізації, реабілітації молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. The publication examines the correction of the emotional sphere of younger schoolchildren with intellectual disabilities by means of art therapy. It is noted that in the process of creativity, the child materializes his emotions in a drawing, in the creation of a paper product, etc. Art therapy tools for younger schoolchildren with intellectual disabilities enable free self-expression and self-discovery, which allows teachers to assess the emotional state and make comparisons. It is advisable to use art therapy technologies in the complex of education, socialization, and rehabilitation of younger schoolchildren with intellectual disabilities.
Опис
Ключові слова
корекційна робота, емоції, діти молодшого шкільного віку, інтелектуальні порушення, арт-терапія, corrective work, emotions, children of primary school age, intellectual disabilities, art therapy
Цитування
Карушева О. Б. Корекція емоційної сфери молодших школярів з інтелектуальними порушеннями засобами арт-терапії / О. Б. Карушева // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 278–281.