ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗПР ДРУГОГО РІВНЯ ПІДТРИМКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в навчально-виховних закладах. Зазначено, що інклюзивна освіта має бути орієнтована на потреби всіх учнів, включаючи дітей зі затримкою психічного розвитку другого рівня підтримки. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу у навчанні та взаємодії з оточуючими є важливою складовою інклюзивної освіти та допоможе кожній дитині розвиватись на своєму рівні та досягати успіхів у навчанні та житті. The publication examines the psychological and pedagogical support of children with special educational needs in educational institutions. It is noted that inclusive education should be focused on the needs of all students, including children with mental retardation of the second level of support. Providing psychological and pedagogical support in learning and interaction with others is important a component of inclusive education and will help each child develop at their own level and achieve success in learning and life.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічний супровід, інклюзивна освіта, діти з особливими потребами, psychological and pedagogical support, inclusive education, children with special needs
Цитування
Гевеленко Г. В. Психолого-педагогічний супровід навчання молодших школярів із ЗПР другого рівня підтримки / Г. В. Гевеленко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 259–261.