ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування комунікативних навичок у молодших школярів з мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання. Зазначено, що умови інклюзивного навчання передбачають можливість навчання дітей з різними потребами, включаючи дітей з порушеннями мовлення. Загалом, успішна робота з молодшими школярами з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного навчання передбачає індивідуальний підхід, використання різноманітних методів та прийомів, а також створення сприятливого та позитивного середовища для розвитку мовленнєвих навичок. The publication examines the formation of communication skills in younger schoolchildren with speech disorders in the conditions of inclusive education. It is noted that the conditions of inclusive education include the possibility of teaching children with various needs, including children with speech disorders. In general, successful work with younger schoolchildren with speech disorders in the context of inclusive education involves an individual approach, the use of various methods and techniques, as well as the creation of a favorable and positive environment for the development of speech skills.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, діти молодшого шкільного віку, розвиток мовлення, інклюзивна освіта, communicative competence, children of primary school age, speech development, inclusive education
Цитування
Бойко К. В. Формування комунікативних навичок у молодших школярів з мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання / К. В. Бойко, Н. В. Науменко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 256–259.