Екологічні особливості розведення лабораторної культури соснового шовкопряда

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуті екологічні особливості розведення лабораторної культури соснового шовкопряда. В статье рассмотрены экологические особенности разведения лабораторной культуры соснового шелкопряда. In the article ecological features of cultivation of laboratory culture of a pine silkworm are considered.
Опис
Ключові слова
сосновий шовкопряд, екологічні особливості розведення, лабораторні культури, студентські роботи, сосновый шелкопряд, экологические особенности разведения, лабораторные культуры, студенческие работы, pine silkworm, ecological features breeding, laboratory crops, student work
Цитування
Устименко К. Екологічні особливості розведення лабораторної культури соснового шовкопряда / К. Устименко, Т. Ю. Маркіна // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 59–60.