ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто інтерактивні технології навчання на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Зазначено, що використання інтерактивних технологій навчання на уроках "Я досліджую світ" може бути особливо ефективним для залучення учнів до активного дослідницького процесу. Використання цифрових інструментів співпраці дозволяє учням працювати в групах, ділитися ідеями, обговорювати результати досліджень та представляти їх колективно. Це розвиває навички комунікації, співпраці та лідерства. The publication discusses interactive learning technologies in the lessons of the integrated course "I explore the world". It is noted that the use of interactive learning technologies in the lessons of "I exploring the world" can be particularly effective for engaging students in an active research process. The use of digital collaboration tools allows students to work in groups, share ideas, discuss research results and present them collectively. It develops communication, cooperation and leadership skills.
Опис
Ключові слова
екологічна освіта, навколишнє середовище, екологічна культура, інтерактивні технології, студентські роботи, environmental education, environment, ecological culture, interactive technologies, student work
Цитування
Сергієнко А. Інтерактивні технології навчання на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» / А. Сергієнко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 46.