ЧАЙНА ЦЕРЕМОНІЯ – КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто чайну церемонію, яка є культурною спадщиною Стародавнього Китаю. Зазначено, що культура Стародавнього Китаю прихована у магічній церемонії чаювання, яка до сьогодні в китайському суспільстві має надзвичайно важливе значення. Саме у ній продемонстровано всю особливість, витонченість китайської культури. Для китайців це, перш за все, джерело здоров'я, спілкування, оптимізму. Завдяки чайній церемонії вони навчилися жити в гармонії з собою, природою і навколишнім світом. The article discusses the tea ceremony, which is a cultural heritage of ancient China. It is noted that the culture of Ancient China is hidden in the magical ceremony of of tea drinking, which is still extremely important in Chinese society important in Chinese society today. It demonstrates all the peculiarities of Chinese culture, and sophistication of Chinese culture. For the Chinese, it is, above all, a source of health, communication, and optimism. Thanks to the tea ceremony, they have learnt to live in harmony with themselves, nature and the world around them.
Опис
Ключові слова
чайна церемонія, культурна спадщина, Стародавній Китай, студентські роботи, tea ceremony, cultural heritage, ancient China, student work
Цитування
Крисенко І. А. Чайна церемонія – культурна спадщина Стародавнього Китаю / І. А. Крисенко // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 166–168.