ОННА-БУГЕЙСЯ ЯК ЯВИЩЕ В ІСТОРІЇ САМУРАЙСТВА: БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано біографії жінок самурайського стану, яких називали «онна-бугейся» (в перекладі «онна» ‒ жінка, а «бугейся» ‒ людина бойових мистецтв). Зроблено висновки про те, що окремі японські жінки воювали нарівні з чоловіками. Вони володіли військовою справою не гірше за чоловіків, навчаючись цьому з самого дитинства. Найбільш яскраві прояви жіночого самурайства припадають на Середньовіччя та Новий час. Явище онна-бугейся демонструє перші ознаки рівності між чоловіками та жінками тих історичних періодів. The publication analyses the biographies of women of the samurai class, who were called "onna-bugeisya" (translated as "onna" - woman, and "bugeisya" - martial artist). It is concluded that some Japanese women fought on an equal footing with men. They were as proficient in military affairs as men. men, having been trained since childhood. The most prominent manifestations of female samurai were in the Middle Ages and the Modern period. The phenomenon of onna-bugeisya demonstrates the first signs of equality between men and women in those historical periods.
Опис
Ключові слова
онна-бугейся, японські жінки, самурайство, історія Японії, студентські роботи, onna-bugeisya, Japanese women, samurai, Japanese history, student works
Цитування
Капля Т. С. Онна-бугейся як явище в історії самурайства: біографічні нариси / Т. С. Капля // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 158–161.