ДАВИД БЕН-ГУРІОН ‒ ТВОРЕЦЬ ЄВРЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто біографію та діяльність Давида Бен-Гуріона ‒ творця єврейської держави. Зазначено, що він увійшов в історію Ізраїлю як автор Балтіморської програми, що проголосила політичною метою сіонізму створення в Палестині єврейської держави, і як лідер, який наполягав на проголошенні державної незалежності, негайно після закінчення терміну дії британського мандату проголосивши Декларацію незалежності. Він став першим прем'єр-міністром та міністром оборони Ізраїлю. Під його керівництвом ізраїльтяни зуміли відбити вторгнення армій сусідніх арабських держав, відстояти у Війні за Незалежність суверенітет та розширити міжнародно визнані кордони Держави Ізраїль, включивши до них Західний Єрусалим. The article examines the biography and activities of David Ben-Gurion, the founder of the Jewish state. It is noted that he went down in the history of Israel as the author of the Baltimore Programme, which proclaimed the political goal of Zionism to create a Jewish state in Palestine and as a leader who insisted on the declaration of state independence, immediately after the expiration of the British mandate, proclaiming the Declaration of Independence. He became the first Prime Minister and Minister of Defence of Israel. Under his leadership, the Israelis managed to repel invasions by the armies of neighbouring Arab states, defend their sovereignty in the War of Independence, and expand their internationally recognised borders, of the State of Israel to include West Jerusalem.
Опис
Ключові слова
Давид Бен-Гуріон, політична спадщина, історія Ізраїлю, студентські роботи, David Ben-Gurion, political legacy, history of Israel, student works
Цитування
Грідчина А. О. Давид Бен-Гуріон ‒ творець єврейської держави / А. О. Грідчина // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 27–30.