СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ПІДЛІТКІВ ДО УМОВ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї ЕТНОПЕДАГОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціальну адаптацію підлітків до умов прийомної сім'ї етнопедагогічними засобами. Зазначено, що використання комплексу етнопедагогічних засобів, що передбачає здійснення виховних, профілактичних, соціокультурних, а також дозвіллєво-розважальних взаємодій є невід’ємною частиною успішної соціальної адаптації підлітків до умов прийомної сім’ї, бо дозволяє запобігти їхній соціальній дезадаптації та проявам у них девіантної поведінки. The publication analyses the social adaptation of adolescents to the conditions of a foster family using ethno-pedagogical means. It is noted that the use of a complex of ethno-pedagogical means, which involves the implementation of educational, preventive, socio-cultural, as well as leisure and entertainment interactions, is an integral part of the successful social adaptation of adolescents to the conditions of a foster family, as it helps to prevent their social maladjustment and manifestations of deviant behaviour.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, соціальна адаптація, підлітки, прийомна сім'я, етнопедагогіка, socio-pedagogical activity, social adaptation, adolescents, foster family, ethno-pedagogy
Цитування
Силиверст Ю. В. Соціальна адаптація підлітків до умов прийомної сім'ї етнопедагогічними засобами / Ю. В. Силиверст // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 178–181.