ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ЖОРСТОКОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто профілактику жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Зазначено, що профілактика жорстокої поведінки в підлітковому середовищі, пов’язана, перш за все, зі створенням можливостей для повноцінної самореалізації й позитивного самоствердження в групі однолітків, а також з усвідомленням негативних наслідків практикування жорстокості для самого підлітка, що перешкоджає можливості побудови конструктивних стосунків у соціумі. The publication deals with the prevention of violent behaviour of adolescents in general secondary education institutions. It is noted that the prevention of violent behaviour in the adolescent environment is primarily associated with creating opportunities for full self-realisation and positive self-affirmation in a group of peers, as well as with the awareness of the negative consequences of the practice of violence for the adolescent, which hindering the possibility of building constructive relationships in society.
Опис
Ключові слова
профілактика, жорстока поведінка, підлітки, заклади загальної середньої освіти, prevention, violent behaviour, adolescents, general secondary education institutions
Цитування
Єлецька А. С. Проблема профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти / А. С. Єлецька // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 133–134.