Теоретичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями закладів загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто теоретичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями закладів загальної середньої освіти, визначено перспективні напрями та форми профорієнтаційної роботи в сучасних умовах, визначено її складові, наведено компоненти готовності майбутніх соціальних педагогів до реалізації системи профорієнтаційної роботи в закладах освіти, що має цілісний характер й сприяє свідомому професійному самовизначенню учнівської молоді. The article examines the theoretical issues of future social pedagogues training for career guidance of students in institutions of general secondary education. Promising directions and forms of career guidance work in modern conditions, as well as its components have been identified. The components of the readiness of future social pedagogues to implement the system of career guidance work in educational institutions, which has a holistic character and contributes to the conscious professional self-determination of student youth are given.
Опис
Ключові слова
професійна орієнтація, соціальний педагог, заклади загальної середньої освіти, професійна підготовка, professional orientation, social pedagogue, institutions of general secondary education, professional training
Цитування
Воробйов М. Е. Теоретичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи з учнями закладів загальної середньої освіти / М. Е. Воробйов, Н. Д. Кабусь // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 28–32.