Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1181
Title: ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Other Titles: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ENVIRONMENTAL EDUCATION OF YOUTH IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Authors: Трубавіна, І. М.
Keywords: молодь
екологічне виховання
екологічна свідомість
безпечне довкілля
збереження оточуючого середовища
сталий розвиток суспільства
молодежь
экологическое воспитание
экологическое сознание
безопасная окружающая среда
сохранение окружающей среды
устойчивое развитие общества
young
ecological education
ecological consciousness
safe environment
preservation of the environment
sustainable development of society
Issue Date: 23-Jun-2017
Publisher: Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Citation: Трубавіна І. М. Екологічне виховання молоді в контексті сталого розвитку суспільства / І. М. Трубавіна // Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін., Харк. Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків, 2017. – С. 319–320.
Abstract: Проблема екологічного виховання молоді є актуальною щодо реалізації колективного права людини на безпечне довкілля. Потрібні свідомість і звичка екологічно-відповідальної поведінки, екологічна культура набута в дитинстві. Сьогодні є вже інші ідеї щодо здійснення екологічного виховання в контексті сталого розвитку суспільства. Він передбачає взаємозалежний і взаємодоповнюючий економічний та соціальний розвиток, підтримку і збереження навколишнього середовища. Проблема экологического воспитания молодежи является актуальной по реализации коллективного права человека на безопасную окружающую среду. Нужны сознание и привычка экологически ответственного поведения, экологическая культура приобретенная в детстве. Сегодня уже другие идеи по осуществлению экологического воспитания в контексте устойчивого развития общества. Он предусматривает взаимосвязанный и взаимодополняющий экономическое и социальное развитие, поддержание и сохранение окружающей среды.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1181
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трубавіна І. М. Екологічне виховання молоді.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.