ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено педагогічний потенціал засобів сучасного танцю. Сучасний танець є особливим видом мистецтва, має відмінні характеристики – прагнення до свободи та автентичності, котрі сприймаються глядачами. Викладачі, які прищеплюють майбутнім хореографам виховну місію, черпають природнє натхнення й духовні настанови в традиційній китайській культурі. Зазначено, що поєднання фахового і педагогічного змістового наповнення збагачують сучасний танець красою, неперевершеністю, незабутністю. The publication explores the pedagogical potential of contemporary dance. Contemporary dance is a special kind of art, it has distinctive characteristics - the desire for freedom and authenticity, which are perceived by the audience. Teachers who instil an educational mission in future choreographers draw natural inspiration and spiritual guidance from traditional Chinese culture. It is noted that the combination of professional and pedagogical content enriches modern dance with beauty, uniqueness, and unforgettability.
Опис
Ключові слова
хореографія, танець, китайська культура, майбутні хореографи, choreography, dance, Chinese culture, future choreographers
Цитування
Тянь Фейфань. Педагогічний потенціал засобів сучасного танцю / Тянь Фейфань // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 991–993.