ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛІЗОВАНОСТІ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»
Анотація
У публікації розглянуто ціннісні орієнтації особистості дітей з інтелектуальними порушеннями. Ціннісні орієнтації як один з елементів структури особистості відіграють вирішальну роль у регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху. Зазначено, що особливості формування цінностей розкривають механізми проникнення моральних і естетичних норм в структуру особистості. У підлітків з інтелектуальними порушеннями якість вищих духовних потреб нижче, ніж у однолітків з нормотиповим розвитком. The article deals with the value orientations of children with intellectual disabilities. Value orientations as one of the elements of the personality structure play a crucial role in the regulation of behaviour, the formation of worldview, beliefs, and the choice of life path. It is noted that the peculiarities of the formation of values reveal the mechanisms of penetration of moral and aesthetic norms into the structure of personality. Adolescents with intellectual disabilities have lower quality of higher spiritual needs than their peers with normotypical development.
Опис
Ключові слова
ціннісні орієнтації, діти з інтелектуальними порушеннями, соціалізація особистості, value orientations, children with intellectual disabilities, socialisation of personality
Цитування
Коваленко В. Є. Ціннісні орієнтації особистості як показник соціалізованості дітей з інтелектуальними порушеннями / В. Є. Коваленко // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 23–24 жовт., 2020 р. – Львів, 2020. – С. 61–64.