НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Досліджуються напрями підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації обдарованих старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу. Исследуются направления подготовки будущих социальных педагогов к социализации одаренных старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, напрями підготовки, обдаровані діти, старші дошкільники, дошкільні навчальні заклади, магістерські роботи, социальная педагогика, направления подготовки, одаренные дети, старшие дошкольники, дошкольные учебные заведения, магистерские работы, social pedagogy, areas of training, gifted children, senior preschoolers, pre-school educational institutions, master's work
Цитування
Запорожець О. В. Напрями підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації обдарованих старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу / О. В. Запорожець // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 121–122.