СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано історію та розвиток дистанційного навчання у світі. Виділено етапи становлення дистанційного навчання. Швидкість розвитку та впровадження інновацій у галузі технологій навчання зумовила високу конкурентну базу на ринку освітніх послуг, що стало каталізатором безперервного покращення якості дистанційних освітніх курсів. The publication analyses the history and development of distance learning in the world. The stages of distance learning development are highlighted. The speed of development and implementation of innovations in the field of of learning technologies has led to a high competitive base in the market of educational services, which has become a catalyst for continuous improvement of the quality of distance learning courses.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, історія дистанційного навчання, освітні інновації, distance learning, history of distance learning, educational innovations
Цитування
Довженко Т. О. Становлення і розвиток дистанційного навчання у світі / Т. О. Довженко, І. А. Небитова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 204–207.