ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті питання екології військової діяльності, необхідності підвищення рівня екологічної освіти військовослужбовців, вплив негативної діяльності військовослужбовців на природне середовище та екологічний стан навколишнього середовища в цілому. В статье рассмотрены вопросы экологии военной деятельности, необходимости повышения уровня экологического образования военнослужащих, влияние негативной деятельности военнослужащих на природную среду и экологическое состояние окружающей среды в целом.
Опис
Ключові слова
військова діяльність, навколишнє середовище, забруднення, охорона довкілля, військова екологія, военная деятельность, окружающая среда, загрязнения, охрана окружающей среды, военная экология, military activities, environment, pollution, environmental protection, the military environment
Цитування
Вплив військової діяльності на екологічний стан навколишнього середовища / Ю. Д. Бойчук, О. В. Зуб, Л. Д. Алфімова, О. О. Пальчик // Педагогіка здоров'я : зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 489-492.