ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ОКИСНЕННЯ В ПЕЧІНЦІ КУРЧАТ ПІД ВПЛИВОМ ВИСОКИХ ДОЗ ВІТАМІНІВ А І Е В РАЦІОНІ КУРЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Анотація
Представлено результати дослідження процесів тканинного дихання і окиснювального фосфорилювання в печінці курчат за умов збагачення раціону курей вітамінами А і Е. Наведено дані щодо накопичення цих вітамінів в яєчному жовтку і організмі отриманих курчат, а також змін процесів біологічного окиснення у потомства. Представлены результаты исследования процессов тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования в печени цыплят в условиях обогащения рациона кур витаминами А и Е. Приведены данные по накоплению этих витаминов в яичном желтке и организме полученных цыплят, а также изменений процессов биологического окисления у потомства. In the article the presented results of research of processes of the tissues respiration and oxidative phosphorylation are in the liver of chickens at the terms of enriching hen ration of the vitamins A and Е. The obtained data allow extend relation to the accumulation of these vitamins in egg yolk and organism of the chickens, and also violation of processes of biological oxidation in posterities.
Опис
Ключові слова
біологічне окиснення, вітамін А, вітамін Е, курчата, мітохондрії, окиснювальне фосфорилювання, печінка, тканинне дихання, биологическое окисление, витамин А, витамин Е, цыплята, митохондрии, окислительное фосфорилирование, печень, тканевое дыхание, biological oxidation, vitamin A, vitamin E, chickens, mitochondria, oxidative phosphorylation, liver, tissues respiration
Цитування
Костюк І. О. Особливості біологічного окиснення в печінці курчат під впливом високих доз вітамінів А і Е в раціоні курчат / І. О. Костюк, І. А. Іонов, І. О. Жукова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – Львів : Вид-во ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького, 2013. – Т. 15, № 1 (2) (55) . – С. 128–135.