Аспекти порівнянь жанру “CHICK LIT”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкриваються жанрові особливості та дискурсивні характеристики, які досліджуються на основі аналізу сучасних підходів до «чикліт» явища. Надається аналіз порівняльних конструкцій, що характеризують чоловіків та жінок. The article reveals modern linguistic understanding of a chick lit genre. The genre peculiarities and discourse characteristics are investigated through analysis of modern approaches to the chick lit phenomenon.
Опис
Ключові слова
порівняння, жанр «чикліт», дискурс, стать, інтертекстуальність, казка, comparison, genre of "chick lit", discourse, sex, ntertextuality, fairy tale
Цитування
Добрянська Ю. Аспекти порівнянь жанру “CHICK LIT” / Ю. Добрянська // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 87–90.