Постмодерністська концепція двох світів у казках Роальда Дала

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу специфіки постмодерністської концепції художнього часопростору в дитячій прозі Роальда Дала. Досліджується специфіка функціонування двох світів, функціонування міфопоетичного хронотопу, концепція гри в англійській дитячій літературі. The article is devoted to the analysis of the specifics of the postmodern concept of artistic space-time in Roald Dahl's children's prose. The specifics of the functioning of the dual world, the concept of play in English children's literature are investigated.
Опис
Ключові слова
концепція двох світів, інтертекст, постмодернізм, intertext, postmodern
Цитування
Бирька Н. Постмодерністська концепція двох світів у казках Роальда Дала / Н. Бирька // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 43–46.