Сучасний історичний дискурс ОУН/УПА в українському контексті боротьби за європейську ідентичність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено рольОУН/УПА в сучасній українській ідентичності та боротьбі за європейську інтеграцію. The article examines the role of the OUN/UPA in modern Ukrainian identity and the struggle for European integration.
Опис
Ключові слова
ОУН/УПА, українська ідентичність, незалежність України, OUN/UPA, Ukrainian identity, independence of Ukraine
Цитування
Лужецька М. О. Сучасний історичний дискурс ОУН/УПА в українському контексті боротьби за європейську ідентичність / М. О. Лужецька, І. В. Чернікова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 217–219. Сучасний історичний дискурс ОУН/УПА в українському контексті боротьби за європейську ідентичність / М. О. Лужецька, І. В. Чернікова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 217–219.