Фауністичний огляд ксилобіонтних жуків у дубових насадженнях Данилівського ДДЛГ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто фауністичний огляд ксилобіонтних жуків у дубових насадженнях Данилівського ДДЛГ. В статье рассмотрен фаунистический обзор ксилобионтных жуков в дубовых насаждениях Даниловского исследовательного государственного лесхоза. The faunistic survey of xylobiont beetles in oak plantings of the Danilovsky Research State Forestry was considered in the article.
Опис
Ключові слова
фауна, ксилобіонтні жуки, дубові насадження, Данилівський державний лісгосп, студентськы роботи, фауна, ксилобионтные жуки, дубовые насаждения, Даниловский государственный лесхоз, студенческие работы, fauna, xylobiontic beetles, oak plantations, Danilovsky State Forestry, student work
Цитування
Комова К. Фауністичний огляд ксилобіонтних жуків у дубових насадженнях Данилівського ДДЛГ / К. Комова, Т. Ю. Маркіна // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 51–52.