Історичні наративи у стратегіях національно- патріотичного виховання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автори звертаються до проблеми формування нових та перегляду усталених історичних наративів у національно-патріотичному вихованні. The authors address the problem of forming new and revising established historical narratives in national-patriotic education.
Опис
Ключові слова
історичний наратив війни, національно-патріотичне виховання, historical narrative of the war, national-patriotic education
Цитування
Бережний Л. Г. Історичні наративи у стратегіях національно- патріотичного виховання / Л. Г. Бережний, М. Д. Култаєва // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 208–209.