Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику подано матеріали тез виступів на науково-практичній інтернет-конференції здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні питання теорії і методики навчання та виховання молодших школярів, питання природничо-математичної та філологічної освіти. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains the materials of abstracts of speeches at the scientific and practical internet conference of first (bachelor) level higher education graduates of the first year of study at the Faculty of Elementary Education of H. S. Skovoroda KhNPU. The materials highlight topical issues of theory and methods of teaching and education of younger schoolchildren, issues of natural, mathematical and philological education. For applicants of the first (bachelor) level of higher education and teachers of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
педагогіка початкової школи, природничо-математична освіта, філологічна освіта, primary school pedagogy, science and mathematics education, philological education
Цитування
Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІV наук-практ. інтернет-конференції здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : [б. в.], 2023. – 57 с.