Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/113
Title: СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. СИНКВЕЙН
Authors: Туренко, Н. М.
Keywords: логопедія
педагогічні технології
корекція мови
синквейн
логопедия
педагогические технологии
коррекция речи
speech therapy
educational technology
speech correction
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Туренко Н. М. Сучасні педагогічні технології. Синквейн / Н. М. Туренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 708–710.
Abstract: Сучасні логопеди в своїй практиці використовують багато технологій спрямованих на своєчасну діагностику та ефективну корекційну роботу. Однією з новітніх технологій, яку все активніше починають впроваджувати в навчально-корекційний процес є Синквейн. Синквейн (від фр. cinquains, англ. cinquain) — п’ятирядкова віршована форма, що виникла в США на початку XX століття під впливом японської поезії. Її розробником є американська поетеса Аделаїда Крепси (Adelaide Crapsey). Синквейн розвиває вищі психічні функції дітей (уява, мислення, пам’ять, мовлення), а також сприяє розвитку творчих здібностей дитини. В логопедичній практиці, крім навчального навантаження, складання синквейна може бути використано для визначення рівня засвоєння вивченого. Логопеди-практики, вихователі дитячих закладів вважають синквейн ефективним прийомом для розвитку та корекції мовлення дітей дошкільного віку та підкреслюють доцільність його використання. Современные логопеды в своей практике используют много технологий направленных на своевременную диагностику и эффективную коррекционную работу. Одной из новейших технологий, которую все активнее начинают внедрять в учебно-коррекционный процесс является Синквейн. Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. Её разработчиком является американская поэтесса Аделаида Крепсы (Adelaide Crapsey). Синквейн развивает высшие психические функции детей (воображение, мышление, память, речь), а также способствует развитию творческих способностей ребёнка. В логопедической практике, кроме учебной нагрузки, составление синквейна может быть использовано для определения уровня усвоения изученного. Логопеды-практики, воспитатели детских учреждений считают синквейн эффективным приёмом для развития и коррекции речи детей дошкольного возраста и подчёркивают целесообразность его использования.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/113
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Туренко Н. М..doc46 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.