СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. СИНКВЕЙН

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасні логопеди в своїй практиці використовують багато технологій спрямованих на своєчасну діагностику та ефективну корекційну роботу. Однією з новітніх технологій, яку все активніше починають впроваджувати в навчально-корекційний процес є Синквейн. Синквейн (від фр. cinquains, англ. cinquain) — п’ятирядкова віршована форма, що виникла в США на початку XX століття під впливом японської поезії. Її розробником є американська поетеса Аделаїда Крепси (Adelaide Crapsey). Синквейн розвиває вищі психічні функції дітей (уява, мислення, пам’ять, мовлення), а також сприяє розвитку творчих здібностей дитини. В логопедичній практиці, крім навчального навантаження, складання синквейна може бути використано для визначення рівня засвоєння вивченого. Логопеди-практики, вихователі дитячих закладів вважають синквейн ефективним прийомом для розвитку та корекції мовлення дітей дошкільного віку та підкреслюють доцільність його використання. Современные логопеды в своей практике используют много технологий направленных на своевременную диагностику и эффективную коррекционную работу. Одной из новейших технологий, которую все активнее начинают внедрять в учебно-коррекционный процесс является Синквейн. Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. Её разработчиком является американская поэтесса Аделаида Крепсы (Adelaide Crapsey). Синквейн развивает высшие психические функции детей (воображение, мышление, память, речь), а также способствует развитию творческих способностей ребёнка. В логопедической практике, кроме учебной нагрузки, составление синквейна может быть использовано для определения уровня усвоения изученного. Логопеды-практики, воспитатели детских учреждений считают синквейн эффективным приёмом для развития и коррекции речи детей дошкольного возраста и подчёркивают целесообразность его использования.
Опис
Ключові слова
логопедія, педагогічні технології, корекція мови, синквейн, логопедия, педагогические технологии, коррекция речи, speech therapy, educational technology, speech correction
Цитування
Туренко Н. М. Сучасні педагогічні технології. Синквейн / Н. М. Туренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 708–710.