Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Умови дистанційного та змішаного навчання вимагають нової концепції успішної освіти. Автори запропонували можливі основні складові такої концепції. Conditions of distance and mixed learning require a new concept of successful education. The authors proposed the possible main components of such a concept.
Опис
Ключові слова
успішна освіта, дистанційне навчання, змішане навчання, successful education, distance learning, blended learning
Цитування
Кравцова М. І. Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання / М. І. Кравцова, А. О. Жерновникова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 26–27.