ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СИРІТСЬКИХ БУДИНКІВ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеський національний політехнічний університет
Анотація
У тезах розглядаються питання організації діяльності сирітських будинків як закладів суспільної опіки, що протягом ХІХ – початку ХХ століття були призначені для дітей-сиріт, дітей з бідних родин або тих, чиї батьки були позбавлені батьківських прав. На основі аналізу історико-педагогічної літератури виявлено загальну специфіку роботи тогочасних сирітських будинків та розкрито структуру функціонування таких закладів. The article deals with the problems of orphanages organization as institutions of public custody, which were founded during the nineteenth and early twentieth centuries for orphans, children from poor families or those whose parents were deprived of parental rights. On the basis of the analysis of historical and pedagogical literature, encyclopedic data, archival funds and reports general specifics of orphanages work has been revealed, the functioning structure of such institutions.
Опис
Ключові слова
суспільна опіка, піклування, заклади суспільної опіки, сирітські будинки, public guardianship, care, institutions of public guardianship, institutions of public guardianship
Цитування
Фомін В. В. Освітньо-виховна діяльність сирітських будинків: історико-педагогічний аспект / В. В. Фомін // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 17 трав. 2017 р. / Одес. нац. політехн. ун-т ; [редкол.: В. В. Корнещук (гол. ред.) та ін.]. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2017. – С. 208–211.