Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/110
Название: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГРИ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ
Авторы: Рум'янцева, І. В.
Райчук, М. І.
Ключевые слова: логопедія
виховання дітей
ігрова діяльність
логопедия
воспитание детей
игровая деятельность
speech therapy
children's upbringing
gaming activities
Дата публикации: 2016
Издательство: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Библиографическое описание: Рум'янцева І. В. Роль та значення гри у логопедичній роботі / І. В. Рум'янцева, М. І. Райчук // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 700–702.
Краткий осмотр (реферат): Метою статті є визначення ролі ігрової діяльності для дітей з мовленневими порушеннями. Гармонічний розвиток психічних процесів, особистих рис, інтелекту надзвичайно важливий для дітей з патологічним розвитком мовлення. Формування названих якостей у грі у дитини реалізується значно швидше та простіше, ніж при використанні традиційних прийомів виховання. У процесі гри у дітей виникає потреба в мовному спілкуванні, закріплюються мовні навички, одержані на логопедичних заняттях. Ігри сприяють формуванню повноцінної особистості дитини - логопата, створенню правильних взаємовідносин між дітьми. Головним критерієм підбору гри є врахування мовленнєвих можливостей дитини і ступінь її участі в грі. Нявність систематизованого ігрового матеріалу, який відповідає вимогам послідовного навчання дітей-логопатів правильного мовлення, допомагає в певні терміни подолати мовленневу неповноцінність дитини. Розглядаючи питання про роль ігор у логопедичній роботі можно підкреслити, що вони сприяють: 1) співдружності педагога з дошкільником; 2) активізації інтересу дитини до мовлення; 3) бажанню оволодіти дошкільником тими чи іншими уміннями та навичками; 4) реформуванню старих та появі нових мовленнєвих навичок; 5) застосуванню набутих навичок у повсякденному житті. Целью статьи является определение роли игровой деятельности для детей с речевыми нарушениями. Гармоничное развитие психических процессов, личностных черт, интеллекта чрезвычайно важен для детей с патологическим развитием речи. Формирование названных качеств в игре у ребенка реализуется значительно быстрее и проще, чем при использовании традиционных приемов воспитания. В процессе игры у детей возникает потребность в речевом общении, закрепляются речевые навыки, полученные на логопедических занятиях. Игры способствуют формированию полноценной личности ребенка - логопата, созданию правильных взаимоотношений между детьми. Главным критерием подбора игры является учет речевых возможностей ребенка и степень его участия в игре. Наличие систематизированного игрового материала, который отвечает требованиям последовательного обучения детей-логопатов правильной речи, помогает в определенные сроки преодолеть речевую неполноценность ребенка. Рассматривая вопрос о роли игр в логопедической работе можно подчеркнуть, что они способствуют: 1) содружеству педагога с дошкольником; 2) активизации интереса ребенка к речи; 3) желанию овладеть дошкольником теми или иными умениями и навыками; 4) трансформации старых и появлению новых речевых навыков; 5) применению приобретенных навыков в повседневной жизни.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/110
Располагается в коллекциях:Кафедра спеціальної педагогіки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Рум'янцева І. В..doc51 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.