Формування міжкультурної компетенції в процесі навчання української мови як іноземної

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У роботі розглядається формування міжкультурної компетенції в процесі навчання української мови як іноземної. The paper deals with the formation of intercultural competence in the process of learning Ukrainian as a foreign language
Опис
Ключові слова
українська мова, мовна освіта, методика навчання, вивчення другої мови, українська мова як іноземна, здобувачі-іноземці, міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, the Ukrainian language, Language Education, Teaching Method, Learning a Second Language, Ukrainian as a Foreign Language, Foreign Students, Intercultural Communication, Intercultural Competence
Цитування
Веретюк Т. В. Формування міжкультурної компетенції в процесі навчання української мови як іноземної / Т. В. Веретюк // На перетині культур: сучасні тенденції в міжнародній комунікації : тези доп. Міжнар. наук.-практ. дистантн. конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б.в.], 2023. – С. 18–22.