РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ У НАПРЯМІ ВИВЧЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто диференціальну діагностику, яка спрямована на визначення типу порушеного розвитку, саме за її результатами визначається напрямок навчання дитини та її організаційні форми. Одним з основоположних принципів диференціальної діагностики є принцип комплексного дослідження розвитку дитини. Всебічне та глибоке дослідження включає перевірку збереження та стану слухової функції, вібраційної чутливості, зорового аналізатора, мови, рухової сфери, сенсорних та інтелектуальних процесів, спостереження за поведінкою. The publication describes differential diagnostics, which is aimed at determining the type of developmental disorder. developmental disorder, which determines the direction of the child's education and its organisational forms. One of the fundamental principles of differential diagnosis is the principle of a comprehensive study of a child's development. A comprehensive and in-depth study includes checking the preservation and condition of hearing function, vibration sensitivity, visual analyser, speech, motor skills, sensory and intellectual processes, and observation of behaviour.
Опис
Ключові слова
диференціальна діагностика, діти із особливими потребами, порушення розвитку, differential diagnosis, children with special needs, developmental disorders
Цитування
Гуріна Т. О. Роль та значення диференціальної діагностики у напрямі вивчення дітей із порушеннями розвитку / Т. О. Гуріна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 112–114.